Investor Relations

Investor Relations
Financial calendar

16 februari 2023
Bokslutskommuniké 2022

11 maj 2023
Delårsrapport Q1

24 augusti 2023
Delårsrapport Q2

17 november 2023
Delårsrapport Q3

16 februari 2024
Bokslutskommuniké 2023