Investor Relations

Investor Relations
Financial calendar

23 augusti 2019
Delårsrapport 2019-Q2

22 november 2019
Delårsrapport 2019-Q3

26 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019