Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2022-11-18 08:30

Kvartalsrapport TRE 2022

Report this content

Engelsk version av rapporten kommer under dagen.
English version of the report will be sent out during the day.

 

- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -

Resultatet i korthet
TOURN visar fortsatt en tillväxt om än något mindre än tidigare kvartal och under första tre kvartalen 2022 växer koncernen med 11,7 %, jämfört samma period 2021. NAGATO ser lägre CPM priser globalt och under tredje kvartalet sjunker cpm priser de med 17%, påverkat av det rådande världsläget. Agency visar en omsättningstillväxt om 6,9% under Q3 2022 och under första tre kvartalen en omsättningstillväxt om 4,5% jämfört med 2021. NAGATOs omsättning ökar under de 3 första kvartalen med 9,7% jämfört samma period 2021.

 

Väsentliga händelser

  • Koncernen visar omsättningstillväxt med 11,7 procent under jan-sept 2022 jämfört samma period 2021 
  • NAGATO växer omsättningen med 9,7 procent under jan-sept 2022 jämfört samma period 2021 
  • Agency växer omsättningen med 6,9 procent under jan-sept 2022 jämfört samma period 2021 

Långsiktiga mål

  • Att omsätta +500 MSEK under 2025 men en vinstmarginal om minst 10% 
  • Att under de kommande åren fullt ut etablera verksamheten i USA, Europa och Asien

VD-ord

Tourn fortsätter bryta mark internationellt
Genom TOURNs nyligen etablerade JV tillsammans med Atlantic Swiss, har TOURN aktivt jobbat på att växa våra kärnområden internationellt. Det är därför väldigt tillfredsställande, att NAGATO är ett av områdena där vi redan börjar se resultat i vårt arbete tillsammans med Atlantic Swiss. Det har visat sig att det finns en stor mängd poten- tiella kunder och en tydlig efterfrågan på de tjänster som TOURN idag erbjuder sina befintliga kunder. Ett flitigt arbete pågår nu för att till viss del anpassa vårt erbjudande mot denna nya kund- grupp och samtidigt säkerställa en stark interna- tionell position på marknaden. TOURN strävar att bli en etablerad internationell aktör under slutet av 2023.

Kvartalet
TOURN redovisar en omsättning om 98 MSEK för de första tre kvartalen 2022 och har med detta en omsättningsökning om 11,7 % jämfört samma period 2021. Detta skall ses som positivt, då NAGATO som ett av våra huvudområden ser minskade CPM priser med 17% under perioden,  påverkat av det rådande världsläget, vilket även kan avspeglas i den 17% lägre omsättningen för NAGATO under Q3. NAGATO har trots vikande CPM-nivåer en omsättningsökning över de första 3 kvartalen 2022 med 9,7% jämfört samma period 2021. Vi ser även under tredje kvartalet flera positiva effekter från våra investeringar i NAGATO och den ackumulerade antalet visningar som NAGATO hade under de första 3 kvartalen uppgick till 43,9 miljarder. Detta är mer än en 10% ökning jämfört med 2021 och den historiskt största siffran för antalet visningar inom NAGATO över de första 3 kvartalen. Agency och Charge gör båda framsteg under kvartalet, där Agency växer omsättningen med 6,9% under Q3 jämfört med samma period 2021. Agency förväntas leverera ett högre Q4 kvartal under 2022 jämfört 2021, vilket är ett tecken på att det fortsatt är god efterfrågan på marknaden. Charge växer omsättningen med 23% under Q3 och med 42% under de första tre kvartalen jämfört 2021.


Framåtblickande
Likt Q3 kommer även Q4 få en positiv fläkt av det strategiska samarbetet med Atlantic Swiss, där flera av våra affärsben kommer få ta del av
nya affärer. Vi ser att TOURN under lång framtid kommer att kunna bidra och dra nytta av det samarbetet som ingicks med Atlantic Swiss under början av Q3. Vidare så frodas det inom TOURN LAB, som har projekt som snart skall vara klart för strålkastarljuset. TOURN LAB hoppas kunna lan- sera ett av projekten under slutet av Q4 2022 eller under Q1 2023. Det är minst sagt en spännande tid som vi har framför oss.


Robin Stenman
VD , Tourn International AB (Publ)
ir(at) tourn.com

Certfied advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]


- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -

Fullständig rapport finns även att ta del på bolagets IR sida: https://ir.tourn.com/

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 18 november 2022.

Read More