Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2022-08-18 08:35

Halvårsrapport 2022

Report this content

Engelsk version av rapporten kommer i början av nästa vecka.
English version of the report will be sent out during the beginning of next week.


- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -

Resultatet i korthet
TOURN fortsätter att visa tillväxt under första halvåret 2022. Koncernens tillväxt uppgår till 18,5% jämfört med samma period 2021. Under Q2 2022 har TOURN på grund av säsongsvariationer på Agency och lägre CPM-priser globalt inom NAGATO, uppvisat en något lägre omsättning än under samma period förra året. Agency visar under första halvåret 2022 en tillväxt om 6,2 procent och NAGATO en 25,5 procent tillväxt för samma period. NAGATO är sett till omsättningen åter det största affärsområdet under perioden och har i och med detta etablerat sig som en betydande del av TOURNS affär.

Väsentliga händelser

• Koncernen visar omsättningstillväxt med 18,5 procent under H1 2022 jämfört med H1 2021
• NAGATO växer med 25,5 procent under H1 2022 jämfört samma period 2021
• Agency växer med 6,2 procent jämfört samma period 2021
• Agency har 63,5 MSEK i inbokade kampanjer som sträcker sig över 2022

VD-ord

Strategiskt samarbete för internationell tillväxt
TOURN kommer att fortsätta sitt arbete med att etablera bolaget internationellt, vilket främst kommer ske genom strategiska partnerskap liknande det som TOURN ingått tillsammans med Atlantic Swiss. Ambitionen är att TOURN skall vara den självklara partnern för alla internationellt etablerade celebriteter som önskar vidareutveckla sin influenceraffär. TOURNs tekniska skalbarhet kommer kunna bevisa sig att klara av en så nischad kundgrupp som internationella stjärnor.

Tack vare Atlantic Swiss och dess verksamhet kommer TOURN att kunna knyta till sig celebriteter i primärt Europa och Nordamerika. De flesta av Atlantic Swiss kunder är kreatörer inom musikoch filmindustrin, men bland kunderna finns även profiler inom sport och TV. Atlantic Swiss har sitt säte i London och har sedan start skapat sig en unik position som ett av världens främsta inom nischen wealth management och family office för internationella celebriteter. Samarbetet med Atlantic Swiss kommer ge både TOURNs och Atlantic Swiss kunder nya affärsmöjligheter. Kombinationen av TOURNs styrka inom influencer marketing och Atlantic Swiss kunders befintliga räckvidd i olika sociala kanaler gör att det finns en stor potential till tillväxt genom detta strategiska samarbete.

Positiv inledning av året
Q2 har visat fortsatt robust efterfrågan kring de tjänster som vi förmedlar med TOURN. Agency har efter första halvan av året haft en stark orderingång och har kampanjer, insålda och levererande om 63,5 MSEK fördelat över hela 2022. Ordervärdet motsvarar 103 procent av 2021 års omsättning inom Agency. Detta ger positiva signaler att Agency kommer att ha en god tillväxt under 2022. NAGATO fortsätter att växa men affären tyngs ner något av minskade CPM-nivåer globalt. Framförallt är det den allmänna oron i världsekonomin som ligger bakom till de längre CPM-nivåerna. Trots detta ser vi fortsatt positivt på vår strategi och tillväxt framöver. Vi förväntar oss en positiv resultatpåverkan genom NAGATO under Q3 och framåt, tack vare strategiska kanalrekryteringar genomförda under H1.

Framåtblickande
När vi nu går in i andra halvåret av 2022, gör vi det med en positiv känsla och med ett nytt strategiskt samarbete i ryggen som öppnar nya spännande dörrar för TOURN. Samtidigt utvecklas övriga affärsben på ett positivt sätt och vi ser även att nya projekt inom TOURN LAB snart börjar se dagens ljus. Vi har ett starkt team och en tydlig plan som vi jobbar mot och känner oss trygga med styrkan i TOURNS affärsmodell och ser goda förutsättningar att nå våra tillväxtambitioner.

Robin Stenman, VD

 

Robin Stenman
VD , Tourn International AB (Publ)
ir(at) tourn.com 

Certfied advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]

- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -
Fullständig rapport finns även att ta del på bolagets IR sida: https://ir.tourn.com/

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 18 augusti 2022.

Read More