Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2022-02-17 08:30

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Report this content

2022-02-17

- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -

TOURN har under 2021 haft en  omsättningstillväxt på 47% och under under fjärde kvartalet en historisk hög omsättning. Koncernen redovisar en Q4 omsättning om 41 MSEK vilket är en 32% ökning från tidigare högsta nivån. Tourn väljer att ta in 50,6 MSEK i riktad emission under perioden. 

Händelser Q4 2021

  • Koncernen visar omsättningstillväxt med 47% vilket ger en omsättning om 41 MSEK
  • NAGATO växer med 130% jämfört samma period 2020
  • Bolaget tar in 50,6 MSEK i kapital vid en riktad emission
  • NAGATO växer med 300% under helåret 2021 jämfört med 2020
  • Agency växer sin portfölj med profiler som bolaget representerarVD Kommentar
Vi har nu avslutat 2021 och nya rekord har uppnåtts!
NAGATO är utan tvekan det området inom Tourns verksamhet som har växt mest under året och som tydligt blir en större och viktigare del av Tourn. NAGATO har haft en omsättningstillväxt under 2021 om 300% och under sista kvartalet 130% jämfört med samma period 2020. Detta gör även att NAGATO är det största affärsområdet i Tourn under 2021. Därför är det med viss stolthet som jag kan se tillbaka på 2021 och se att många av delmål som vi satt upp för NAGATO har vi uppnått.  Samtidigt behåller Agency sin starka position på marknaden under 2021 och är fortsatt är en viktig komponent i Tourns helhets affär. Agency ser en ökad efterfrågan från Svenska företag att använda sig av influencer marketing som en mer primär aktivitet i marknadsföringskampanjer. Denna trend har lett till att kampanjerna är mer omfattande och har tagit en allt större del av företagens marknadsföringsbudget. Detta beteende har vi sett öka markant under de senaste 2 åren och inget tyder på att detta kommer att avta. Ett bevis på detta är att Agency i början av 2022 har insålda kampanjer till ett värde av 45 MSEK.


Som jag skrev i rapporten för tredje kvartalet förväntade vi oss att fjärde kvartalet skulle bli det historiskt högsta sett till omsättningen i Tourns historia, vilket så blev fallet. Tourn levererade en omsättningsökning med 33% jämfört med samma period 2020 och vi ser att Tourn har förutsättningar att fortsätta sin tillväxtresa under 2022. 

Tourn kommer som planerat att lägga fokus på att driva fortsatt tillväxt under 2022 inom NAGATO men även Agency. Tourns kärnaffär är som bekant Agency och NAGATO, men Tourn har alltid varit bra på att se förändringar i marknaden och utnyttjat detta till sin fördel. Det har alltid funnits en stark entreprenöriell ådra och det gör att vi hela tiden kommer att leta nya affärsideér som kan växa tack vare Agency och NAGATO. Ett exempel på detta är HUBSO som nu endast är en intressepost men som givit mycket värde till Tourn. Vi har som ambition att försöka starta ett nytt initiativ varje år och det gäller även 2022.

TOURN genomförde en emission under det sista kvartalet 2021 vilket gjorde att vi kunde stärka kassan rejält för att kunna driva på den planerade tillväxten i en högre takt. Detta gör att vi har en unik stark kassa och en möjlighet till tillväxt som vi inte haft tidigare. Detta bådar gott för 2022!


Robin Stenman
VD , Tourn International AB (Publ)
ir(at) tourn.com

Certfied advisor Eminova
Fondkommission AB Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm +46 (0)8 684 211 00
[email protected]

- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -

Fullständig rapport finns även att ta del på bolagets IR sida: https://ir.tourn.com/

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022.

 

Read More