Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-08-26 08:46

Kvartalsrapport TVÅ 2021

  • Se bifogad pdf för fullständig rapport - 
     

TOURN visar omsättningstillväxt på 125% under andra kvartalet och en tillväxt som uppgår till 45% under första halvåret. Koncernen redovisar ett justerat resultat på 2 147 554 kr under H1. NAGATOs omsättningstillväxt under kvartalet uppgick till 729%.

Händelser Q2 2021

 
  • Bolaget inleder en tillväxtfas och investerar kapital för kraftig tillväxt utomlands

  • Koncernen visar omsättningstillväxt med 125% vilket ger en omsättning om 36,4 MSEK
  • NAGATO växer med 729% jämfört samma period 2020
  • NAGATO inleder partnerskap med indiskt influencernätverk
  • Elin Bäckman går in som ny styrelsemedlem i samband med årsstämman
     
 

VD Kommentar

TOURN har under andra kvartalet valt att fortsatt investera i omsättningstillväxt inom hela organisationen, med fokus på NAGATO. Vi kan efter att första halvåret gått mot sitt slut, se att våra insatser och investeringar för att skapa tillväxt har gett önskat resultat. Likt kvartal ett så växer NAGATO starkast i organisationen och påvisar en tillväxt jämfört med samma period 2020 med 729%. Även Agency uppvisar en tillväxt under kvartalet om 58% mot jämförbar period 2020.

Detta gör att vi med råge når vårt mål med att växa bolaget som helhet med mer än 50% under andra kvartalet. Koncernen når en omsättningstillväxt för kvartalet om 125% och NAGATO är under kvartal två TOURNs största affärsområde sett till omsättning. Det tycker jag är mycket roligt och ger spännande signaler för vad slutet av året kan bjuda på. De investeringar vi gjort för ökad tillväxt förväntar vi oss bidra positivt på resultatet i slutet av året och 2022. 


Vi fortsätter under kvartalet att stärka och renodla den befintliga verksamheten samtidigt som TOURNs intäkter växer internationellt. Detta berör primärt NAGATOs verksamhet där omsättningen utanför Sverige uppgår till ca 90%. Vi rör oss mot ytterligare ett internt mål för 2021, om att 50% av koncernens intäkterna skall genereras utanför Sverige. Samtidigt som NAGATO växer antalet kanaler internationellt växer Agency sin portfölj av influencer under kvartalet.  

Vidare har TOURN under hela första halvåret investerat för framtida tillväxt i NAGATOs plattform. Den ökade tillströmningen av kanaler ställer nya krav och vi vill kunna bredda erbjudandet av tjänster till de kanaler som redan är anslutna. Vi kan se att det finns nya sätt att öka erbjudandet till våra partners och på så vis skapa en konkurrensfördel gentemot marknaden. Det kan även vara värt att nämna att vi fortsätter att bygga på Charge som sakta men säkert rör sig mot en position där bolaget helt kommer att stå på egna ben. 

TOURN befinner sig i ett bra momentum och kommer att fortsätta driva på tillväxten under kommande kvartal 2021. Vi ser att de insatser och investeringar som görs ger önskad effekt och det stärker vår position på marknaden på ett positivt sätt. Investeringarna har vi därför ambition att fortsätta med under 2021 och de kommer till majoritet investeras i tillväxt utanför Sverige.

Vi ser att vi kommer kunna skapa ytterligare tillväxt under kommande kvartal och att vi förväntar oss en ökning under Q3 med minst 50% jämfört med 2020.


Robin Stenman
VD, Tourn International AB (Publ)

Se bifogad pdf för fullständig rapport, rapporten finns även tillgänglig på https://ir.tourn.com/financial-reports


Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN". 

Certfied advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]


Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021.
 

Read More