Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-05-17 09:10

TOURN tecknar samarbetsavtal med indiskt influencernätverk

TOURN tecknar samarbetsavtal med indiskt influencernätverk
Nyhetsbrev - 2021-05-17 Stockholm

 

NAGATO, TOURNs Youtubeplattform tecknar samarbetsavtal med indiskt influencernätverk. Det indiska nätverket kommer använda NAGATOs teknik för att assistera och förbättra affären för sina befintliga och nya influencers. NAGATOs system underlättar för administrativt arbete, möjliggör för nya intäktsströmmar samt hjälper nätverket att skala sin affär genom automation istället för utökad organisation. Samarbetet är utformat på samma sätt som NAGATOs befintliga partners.
 

Det indiska influencernätverket arbetar idag med tusentals indiska Youtubers. Samarbetet inleds idag och kräver inga större tekniska implementationer. Samarbetet kommer heller inte innebära någon utökad kostnad för NAGATO. NAGATO förväntar sig att det tar cirka 1 månad för nätverket att påbörja användandet av systemet och att det kommer ta ca 10 månader innan systemet är fullt migrerat. 

Intäktsmodellen för samarbetet är en intäktsdelning mellan nätverket och NAGATO. Beroende på funktion som nyttjas av respektive influencer varierar NAGATOS marginal från 10% till 40%.

Att vi tecknar ännu ett samarbetsavtal likt det tidigare ingånga med den kanadensiska nätverket ser vi som mycket positivt. NAGATO börjar bli allt mer känd i internationella sammanhang då fler får upp ögonen för oss och ser fördelarna att ansluta sig och nyttja vår verktyg. Detta samarbetet möjliggör att allt fler nätverk runt om i världen kommer få upp ögonen för oss och vilja gå samma väg.


//

VD, TOURN International AB(publ)
Robin Stenman
ir(at)tourn.com
 

Read More