Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-05-17 08:57

Kvartalsrapport ETT 2021

- Se pdf för fullständig rapport - 

Händelser Q1 2021

 
  • Koncernen visar tillväxt med 17% vilket ger en omsättning om 19,5 MSEK

  • NAGATO växer med 246% jämfört samma period 2020
  • Försäljning av Aktier HUBSO Group AB
  • Kärnverksamheten levererar en bruttomarginal om 34% (26%)
  • Intäkter per anställd stiger till 0,6 MSEK (0,41 MSEK) under Q1
  • Genomfört riktad emission om 9 MSEK

TOURN visar tillväxt om 17% under kvartalet med fokus på kärnverksamheten. Vinst för koncernen under Q1 med ett resultat på 2 078 846 kr vilket ger en vinstmarginal om +10,6% samt positivt justerat EBITDA rensat från intressebolag och dotterbolag.

 

VD-kommentar
 

Våren har kommit och vi har inlett kvartalet starkt, men en bra grund att stå på banar vi vägen för tillväxt 2021.  Båda huvudgrenarna i vår verksamhet Agency och NAGATO har gjort bra ifrån sig under kvartalet och vi befinner oss på en bra position för 2021 efter ett kvartal. Tydligast ses detta på NAGATO vars omsättning växer i förhållande till samma period 2020 med hela 246% och detta beror på att vi har följt vår tillväxtplan för 2021 så här långt. Antalet kanaler växer därför stadigt och vi ser ett tillflöde av innehållsskapare ansluta sig till NAGATO som både är av professionell karaktär och med en DIY karaktär. NAGATO förväntas växa sin omsättning under hela 2021 och geografiskt sett representerar nu NAGATO kanaler i samtliga världsdelar.Kvartalet har även bjudit på ett bevis på värdeskapande, då TOURN sålde delar av sitt innehav i HUBSO Group AB (Publ) till ett belopp om 15 750 000 kr. HUBSO har varit en del av TOURNs portfölj som dotterbolag under ett par år och avkastningen på investerat kapital i och med försäljningen har varit mycket god. Resan har nu precis börjat på samma sätt som den en gång i tiden startade för HUBSO, men nu med TOURNs dotterbolag CHARGE AB som befinner sig i ett tidigt tillväxtstadie.
 
Koncernen tycker jag går från klarhet till klarhet och visar på en omsättningstillväxt för första kvartalet jämfört med 2020 på 17% och arbetet med att renodla verksamheten har verkligen gett tydlig indikation på önskad effekt. Kassan har stärkts avsevärt under kvartalet i och med försäljning av HUBSO aktier samt den riktade emission som genomfördes i slutet av kvartalet. Detta har gjort att vi kunnat stärka balansen men samtidigt skapat möjligheter och rustat oss för kommande tillväxt. Den underliggande lönsamhet som kärnverksamheten nu visar, ger oss en trygghet i att söka nästa fas för bolaget. Under andra kvartalet fortsätter tillväxten från Q1, men med ett ökat och mer aggressivt mål. Bolaget ökar upp sitt fokus och arbete med att nå influencers utanför Sverige. TOURN befinner sig på en bra position och nu med en starkare kassa, tar vi klivet mot en tillväxtfas. 

Bolaget arbetar mot en omsättningstillväxt på över 50% under andra kvartalet och en stark tillväxt året ut. 

Robin Stenman
VD, Tourn International AB (Publ)Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN". 

Certfied advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]

-Se pdf för fullständig rapport-

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2021.


 

Read More