Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-02-18 15:45

TOURN avyttrar 18 000 000 aktier i intressebolaget HUBSO Group AB till ett värde om 15 750 000 SEK

TOURN avyttrar 18 000 000 aktier i intressebolaget HUBSO Group AB till ett värde om 15 750 000 SEK
2021-02-18 - Stockholm

TOURN har idag 2021-02-18 sålt 18 000 000 aktier i HUBSO Group AB till ett fåtal investerare som redan är befintliga aktieägare i HUBSO. Priset per aktie i transaktionen är 0,875 kronor, vilket innebär att TOURN tillförs 15 750 000 kronor. Inga avgifter finns kopplade till transaktionen utöver en mindre administrativ avgift.

Efter försäljningen äger TOURN 12 486 243 aktier i HUBSO, vilket motsvarar ett 13,73% ägande.

 Försäljningen av aktierna i HUBSO har länge varit kommunicerad strategi från TOURN. Syftet är att säkerställa bolagets finansiella ställning samt att utöka fokusering på kärnverksamheten. 

//
VD, TOURN International AB(publ)
Robin Stenman
robin(at)tourn.com

 Denna information är sådan information som TOURN International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021.Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".
 
Certfied advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]

Read More