Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-02-17 13:06

TOURN tecknar samarbetsavtal med nordamerikanskt influencernätverk

Nyhetsbrev - 2021-02-17 Stockholm

NAGATO, TOURNs Youtubeplattform tecknar samarbetsavtal med kanadensiskt influencernätverk. Det kanadensiska nätverket kommer använda NAGATOs teknik för att assistera och förbättra affären för sina befintliga och nya influencers. NAGATOs system underlättar för administrativt arbete, möjliggör för nya intäktsströmmar samt hjälper nätverket att skala sin affär genom automation istället för utökad organisation. Samarbetet är utformat på samma sätt som NAGATOs befintliga partners.

Det kanadensiska influencernätverket har primärt sin verksamhet i Nordamerika och samarbetet inleds idag och kräver inga större tekniska implementationer. Samarbetet kommer heller inte innebära någon utökad kostnad för NAGATO. NAGATO förväntar sig att det tar cirka 1 månad för nätverket att påbörja användandet av systemet och att det kommer ta ca 10 månader innan systemet är fullt migrerat. 

Intäktsmodellen för samarbetet är en intäktsdelning mellan nätverket och NAGATO. Beroende på funktion som nyttjas av respektive influencer varierar NAGATOS marginal från 10% till 40%.

Under december 2020 hade samarbetspartnern intäktsströmmar på $1,4 miljoner och ett snitt på $1 miljon per månad under 2020. Detta ger en indikation på det potentiella intäktsflödet på samarbetet vid en full implementation. Under slutet av Q2 2021 räknar Tourn med att första steget av migreringen är klar och samarbetet bör då tillföra NAGATO bruttointäkter om ca $100 000 per månad. 

Samarbetsavtalet med den kanadensiska nätverket är en viktig milstolpe i vår arbete. Det skapar inte bara nya intäkter och växer vår affär utan är även en kvalitetsstämpel på vår plattform och värdet som den skapar till våra samarbetspartners. Detta samarbetet möjliggör att allt fler nätverk runt om i världen kommer få upp ögonen för oss och vilja gå samma väg.

VD, TOURN International AB(publ)
Robin Stenman
ir(at)tourn.com
 

Read More