Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-11-12 09:00

Kvartalsrapport TRE

2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
Översikt koncernen 2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Nettoomsättning 18 068 483* 28 893 005 56 531 295 65 341 997 94 685 670
Resultat efter finansiella poster −2 369 776 −4 586 087 28 068 334 −6 479 092 −17 149 112
Balansomslutning 58 504 767 32 559 977 58 504 767 32 559 977 28 412 293
Soliditet 37% 26% 37% 26% −3%
Resultat per aktie −0,29 −0,55 3,38 −0,78 −2,07
2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
Översikt moderbolaget 2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Nettoomsättning 212 511 65 000 1 481 607 816 618 1 197 670
Resultat efter finansiella poster 1 741 662 −1 252 682 35 839 110 −3 851 226 −5 329 030
Balansomslutning 57 419 388 13 890 357 57 419 388 13 890 357 18 464 867
Soliditet 81% 88% 81% 88% 58%
Resultat per aktie 0,21 −0,15 4,32 −0,46 −0,64

* Nettoomsättningen inkluderar inte längre HUBSO AB. För mer förklarande information vänligen se fullständiga rapporten i PDF.

VD KOMMENTAR
 

I en oroligare värld spenderar man ännu mer tid i sociala medier. Influencers, Youtube, Facebook, Instagram och Twitch är definitivt ingen bubbla, de engagerar idag en majoritet av världens befolkning. Det är där annonsörens potentiella kund finns - det är där Tourn finns.

Jag är så oerhört tacksam för alla som sliter hårt för att driva TOURN framåt, vi har vuxit kraftigt med små medel. Vi har haft lite växtvärk men vi har utvecklat underverk. Och vi har aldrig slutat blicka framåt.

2020 har varit ett kämpigt år för oss. Vi har genomfört omstruktureringar i organisationen och haft ett oförväntat intäktstapp i NAGATO. Vi genomför ett stort arbete med förändring och optimering av verksamheten.

Äntligen! Nu börjar vi se resultat på vårt hårda arbete och vi kan skönja siffror som inte är röda. Under kvartal fyra börjar eftersläpande kostnader successivt försvinna och vår marginalförbättring appliceras.

Tourn Agency genomgår en omstrukturering och optimering av marginalerna och har börjat generera en bättre vinst och vi ser en fortsatt stor efterfrågan. Det blir allt tydligare hur viktig marknadsföringskanal influencers är.

NAGATO vars intäkter påverkats negativt av COVID-19, har under kvartalet återhämtat sig och växlingen från utvecklingsarbete till fokus på tillväxt är nu ett faktum. Vi kan nu se indikationer på ett kommande kvartal med förbättrat resultat.

Vi står numera på en stabilare grund i en förbättrad verksamhet med fokus på tillväxt. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal då vår förhoppning är att omsättning och resultat skall förbättras. Därefter skall vi fokusera på att säkerställa att kommande kvartal och sedan  fortsätta i samma anda.

VD, TOURN International AB(publ)
Robin Stenman
Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020.

-Vänligen se fullständig rapport i PDF-
 

Read More