Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-10-23 14:09

Lägesuppdatering kring TOURNs Youtube-plattform NAGATO


Vi har tidigare kommunicerat TOURNs strategi och fokus på att expandera utanför Sveriges gränser. En viktigt del i det har varit bolagets Youtube-plattform NAGATO, vars mål i år är att växa till nya marknader. Fokus har varit nya marknader där snittintäkter är högre i jämförelse med intäkter där plattformen har starkt fäste i dag, vilket är Sydamerika.
 

Trots att covid-19 pandemin haft negativ påverkan på våra snittintäkter, så har nu intäkterna börjat återgå till mer normala nivåer. Vi ser att positivt på att intäkterna främst har återhämtat sig i de länderna som Nagato expanderar i.

Snittintäkter per tusen visning (CPM)

NAGATOs största marknader (inte listad i storleksordning)
Chile $ 1.34
Brasilien: $ 1.1
Mexico $1.09
Peru $1.07
Colombia $ 0.98

NAGATOs nya marknader som växer
USA $7.16
England $6.77
Sydkorea $6.65
Tyskland $4.44
Ryssland $1.58
Vietnam $1.21

NAGATO har haft en god utveckling under hösten och har under året jobbat med skiftning av den strategiska affären på Youtube. Skiftningen innebär att TOURN nu framförallt hjälper Youtubers att kapitalisera på Youtube innehåll som Youtubern själv inte kan få intäkter på. Denna strategiska förändring börjar nu visa positiva resultat. NAGATO har idag över 1300 registrerade Youtubers, och genom denna nya strategi kan vi skapa nya intäktsflöden på virala klipp utanför Youtuberns egna kanal. 

Ett sådant exempel är Blaze som är känd som världens snabbaste 7-åring och kan ses i många klipp på Youtube utöver hans egna kanal som ni hittar här. https://www.youtube.com/channel/UCqPS1mSh7_Wf4OIVuFA9Agw
Exempel på virala klipp med Blaze som vi hjälper hämta intäkter ifrån:
https://www.youtube.com/watch?v=Y8qT_9p9m3I

Per idag har TOURN hjälpt till att öka intäkterna på över 17 500 videos som NAGATOs Youtubers annars skulle gått miste om. Under de senaste 30 dagarna har Nagato ökat antalet videos som man kapitaliserat på med 19% jämfört med de föregående 30 dagarna.

//
Robin Stenman
VD, TOURN International AB(publ)
ir(at)tourn.com


 

Read More