Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-08-21 09:45

TOURN ingår avtal om försäljning av dotterbolaget Gravel

TOURN ingår avtal om försäljning av dotterbolaget Gravel

Tourn har idag ingått ett avtal med GOGO Lead Tech AB(publ) (“GOGO”), noterat på Spotlight Stock Market, om försäljning av innehavet om 51% i Gravel Sweden AB (“Gravel”).

Försäljningen av lead-tech bolaget Gravel är ett led i den fokusering av verksamheten som TOURN genomgår. TOURN kommer att äga sin del av Gravel genom GOGO och kommer fortsatt ha ett nära och utvecklande samarbete. GOGO Lead Tech (publ), som erbjuder B2B-tjänster inom leadsgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online, är en bra hamn för Gravel som kommer att kunna växa mer i och med denna försäljning.

Köpeskilling uppgår till 6 000 000 kronor varav 600 000 kronor betalas kontant, 5 400 000 kronor betalas med nyemitterade aktier i GOGO mot en kurs om 8,50 kr per aktie. Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljaren om nettoomsättning uppgår till 6 000 000 kronor eller mer i Gravel för helåret 2020. Tilläggsköpeskillingen uppgår till 1 000 000 kronor och betalas genom nyemitterade aktier i GOGO. Kursen på aktierna vid tilläggsköpeskillingen  fastställs genom volymviktat genomsnittspris under en trettiodagars period med en premie om 10 procent.

“Vi är väldigt nöjda med denna affär och realiseringen av vår investering, som medför ett stort värde för både bolaget och dess aktieägare. Vi tror att med GOGOs verksamhet så kan Gravel nå nya höjder då det finns tydliga synergier och deras verksamheter är i linje med varandra.” säger Robin Stenman, VD Tourn.

“Det känns onekligen väldigt tillfredsställande att genomföra förvärvet av Gravel. Det ligger helt i linje med vår strategi, effekten av förvärvet blir också att vi nu diversifierar verksamheten ytterligare och verkar på en bredare front inom leadsgenerering än tidigare” säger Christian Kronegård, VD i  GOGO Lead Tech, om det förvärvet.

TOURN förvärvade Gravel i april 2019
https://news.cision.com/se/tourn-international/r/tourn-forvarvar-en-majoritetspost-i-bolaget-gravel-sweden-ab,c2795126

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
ir(at)tourn.com

Denna information är sådan information som TOURN International AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020.

Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".

Certfied advisor 
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
 
+46 (0)8 684 211 00

[email protected]
 

Read More