Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-08-17 10:59

TOURN ingår samarbetsavtal i ny marknad

TOURN ingår avtal med ett ryskt produktionsbolag som äger rättigheterna till tusentals ryska filmer och serier. Produktionsbolaget vill genom TOURNs plattform NAGATO och Youtube släppa sitt material på Youtube för allmänheten. NAGATO blir med detta en nyckelpartner i byggandet av dessa kanaler och kommer att ansvara för intäktsoptimering av annonser/reklamfilm globalt.

TOURN erhåller en rörlig ersättning baserat på genererade intäkterna från samtliga filmer och serier som ingår i samarbetet. Avtalet sträcker sig initialt i 6 månader och förnyas per automatik efter det. Avtalets värde och andra detaljer om avtalet kan inte nämnas på grund av sekretess och konkurrensmässiga skäl.

TOURN har under en längre tid sett att det ger en bättre lönsamhet för många produktionsbolag att släppa äldre serier och filmmaterial på Youtube med NAGATOs plattform. Detta har då jämförts mot den klassiska modellen att licensiera ut innehållet till de etablerade TV-kanaler. Tack vare Youtubes enorma räckvidd tillsammans med NAGATOs system, möjliggörs denna alternativa intäktsmodell för produktionsbolagen.

Utöver intäkter från egna kanaler kommer NAGATO även att hjälpa sin ryska partner med att göra anspråk på innehåll som idag redan är tillgängligt på Youtube. Idag laddas det upp videos på Youtube som innehåller hela eller delar av material tillhörande det ryska produktionsbolaget av andra parter än de själva. Många av dessa videos genererar idag reklamintäkter som inte tillfaller produktionsbolaget, fast de har ensamrätt till reklamintäkterna. NAGATOs uppgift kommer också vara att se till att alla reklamintäkter som ska tillhöra produktionsbolaget tillfaller dem och inte någon annan.

Samarbetet med produktionsbolaget kommer att påbörjas omgående och NAGATO ser att intäkterna kommer att komma successivt under nästa månad.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
ir(at)tourn.com

 

Read More