Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-08-13 13:15

HALVÅRSRAPPORT 2020

2020-04-01
2020-06-30
2019-04-01
2019-06-30
2020-01-01
2020-06-30
2019-01-01
2019-06-30
2019-01-01
2019-12-31
Översikt koncernen
Nettoomsättning 16 216 971 18 918 258 38 654 386 36 448 992 94 685 670
Resultat efter finansiella poster 32 494 522 −2 330 668 31 789 693 −1 893 005 −12 641 812
Balansomslutning 59 125 876 28 316 151 59 125 876 28 316 151 32 919 593
Soliditet 48% 34% 48% 34% −3%
Resultat per aktie 3,94 −0,31 3,92 −0,21 −1,52
2020-04-01
2020-06-30
2019-04-01
2019-06-30
2020-01-01
2020-06-30
2019-01-01
2019-06-30
2019-01-01
2019-12-31
Översikt moderbolaget
Nettoomsättning 714 103 80 000 1 269 097 751 618 1 197 670
Resultat efter finansiella poster 35 046 252 −1 947 248 34 097 449 −2 598 544 −5 329 030
Balansomslutning 54 414 393 15 642 051 54 414 393 15 642 051 18 464 867
Soliditet 82% 86% 82% 86% 58%
Resultat per aktie 4,22 −0,23 4,11 −0,31 −0,64

För fullständig rapport, se bifogad pdf


VD KOMMENTAR

Andra kvartalet för 2020 är nu avslutat och vi kan inleda med att säga att vi har klarat oss väl trots den rådande pandemin. Kärnverksamheten fortsätter att växa, har ökat med 20% i jämförelse med föregående år och visar fortsatt stark tillväxt.

Även om pandemin har påverkat marknaden och otaliga verksamheter världen över kan vi tydligt se att sociala medier och influencers blir allt viktigare - om inte t.o.m det viktigaste och mest effektiva sättet att marknadsföra varumärken och produkter.

Vi hävdar att det bästa sättet för ett varumärke att hitta en potentiell kund mot bästa möjliga ROI (Return on Investment) är genom sociala medier. Kontakten med konsumenten sker idag i sociala medier via mobiler och datorer - inte via TV, utomhusreklam eller en tidning. Sociala medier och influencers dominerar redan idag räckvidden i jämförelse med alla andra medier sammanslaget. 

Under andra kvartalet har vi sett att flera företag har varit tvungna att tänka om och börja mäta sina kostnader och marknadsförings KPI:er vilket resulterat i att efterfrågan på kampanjer med influencers har ökat avsevärt och vi har redan idag en orderbok på 58 miljoner SEK vilket motsvarar hela 2019 års volym för kampanjer.  

Framtiden inom reklam präglas av hård konkurrens där mätning- & kostnadsoptimering blir vital för att lyckas. Företag kan idag, med hjälp av system och mätverktyg, få fram ROI. Därigenom kan man snabbt allokera om sina annonsbudgetar dit de ger bäst resultat. TOURN ser därför mycket positivt  på framtiden och är övertygade att allt fler varumärken kommer börja annonsera genom influencers. Man ska komma ihåg att detta fortfarande är en relativt ung och outnyttjad marknadsföringskanal i jämförelse med traditionella kanaler. Därför ser vi än mer med tillförsikt på en positiv utveckling av influencer marketing. 

TOURNs främsta egenskap genom åren har varit snabbhet och stark innovativ förmåga. Vi har alltid tidigt kunnat se mönster och anpassa oss i en ung marknad under konstant förändring. På så vis har vi stått oss starka, t.o.m mot konkurrenter backade av media koncerner i miljardklassen - och så kommer vi fortsätta. 

Influencers och sociala medier kommer att fortsätta dominera eftersom det är där människor världen över spenderar majoriteten av sin mediatid. Mediaköparna inser allt mer att reklamkonsumtionen sker på Youtube, TIKTOK, Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter  framför tidningar, TV och andra traditionella medier. Att döma av alla prognoser kommer annonsköpen mot influencers att fortsätta stiga. TOURN har då förutsättningar att bli en av världens starkaste spelare med lång erfarenhet och med påvisat bäst resultat åt sina kunder. 

Ett steg på den vägen är att vi under H2 2020 kliver vi in i den amerikanska marknaden och vi har redan idag inlett dialoger med några av världens största internationella influencers. 

För fullständig rapport, se bifogad pdf
Rapporten finns även tillgänlig på bolagets hemsida http://ir.tourn.com//
Robin Stenman
VD, TOURN International AB(publ) 
ir(at)tourn.com


Denna information är sådan information som TOURN International AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020.


Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".

Certfied advisor Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]

Read More