Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-07-21 13:05

Senareläggning av delårsrapport (Q2)

Tourn International AB (publ) har beslutat att senarelägga delårsrapporten för april – juni 2020. Rapporten var enligt den finansiella kalendern planerad att avges den 29 juli 2020 men kommer istället att publiceras den 13 augusti 2020. Beslutet beror på en del organisatoriska förändringar, vilket behöver mer tid. Övriga publiceringsdatum förblir oförändrade.

//Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
ir(at)tourn.com
 

Read More