Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-06-08 15:08

Årsredovisning 2019

Se signerad årsredovisning i pdf-form.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
 ir(at)tourn.com

Read More