Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-04-09 14:22

Lägesuppdatering kring Tourns dotterbolag Charge

Lägesuppdatering kring Tourns dotterbolag Charge

Charge.gg, den digitala plattformen som hjälper e-sportare och gaming-streamers med deras ekonomi, ser en tydlig ökning i efterfrågan av deras tjänst. E-sports och streaming-marknaden har vuxit kraftigt senaste åren. Men under dessa rådande tider där många människor sitter hemma så har ökningen varit explosionsartad, aldrig tidigare har marknaden sett en så kraftig ökning under så kort tid. Det är inte bara fler som spelar och tittar på streamers, det är även allt fler som börjar streama.

Charge lanserades sent i december 2019 och är därför en relativt ung plattform. Den första versionen riktar sig endast till svenska kunder. Under första kvartalet 2020 nådde Charge en omsättning på omkring 1 miljon kronor, en tillväxt långt över förväntan.

Vi har tidigare kommunicerat att Charge planerar att ta in kapital under 2020. Det arbetet kommer att initieras nu och vi upplever en god respons gällande Charge som investeringscase. Mer information kommer att kommuniceras längre fram.

Om Charge - http://charge.gg
Charge är en plattform som hjälper gamers att sköta sin ekonomi, allt ifrån löner från e-sports organisationer, beskattning, fakturering, samarbeten med mera. Plattformen är automatiserad där målet är att skala upp så att samtliga e-sportare/gamers använder sig av plattformen världen över.

//Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)


Read More