Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-03-17 13:31

Lägesuppdatering

2020-03-17 - Stockholm

Med anledning till den rådande situationen orsakad av coronaviruset vill jag lämna en uppdatering om Tourns verksamhet.
 

Tourns verksamhet är i stort sett oförändrad. Vi har än i dag inte sett någon påverkan i varken intäkter eller tillväxt. Den stora skillnaden är att större delen av organisationen arbetar remote. Vilket vi redan var väl förberedda på, då vi har arbetat till stor del remote en månad innan coronautbrottet på grund av en förväntad kontorsflytt. I och med detta så fanns rutiner på plats långt innan och därmed är vårt arbetssätt opåverkad. 


Information kring Tourns kärnverksamhet Tourn Agency och Nagato

Tourn Agencys kunder arbetar främst med nätförsäljning. Tourn Agency har inga kunder som vi anser vara inom riskgruppen att ta störst skada av denna krissituation, dvs flygbolag, hotell, restauranger, evenemang eller bolag med fokus på butiksförsäljning. Därav har vi inte upplevt någon minskad försäljning eller avbokning av planerade kampanjer. Många av våra kunder upplever en ökad försäljning digitalt.

Nagato ser ingen påverkan i varken intäkter eller tillväxt, snarare tvärtom. Allt tyder på att fler människor tittar på Youtube och annonsintäkterna har inte visat tendens på att minska. Vi ser istället att företag som säljer digitala tjänster såsom; tv-streaming, hemleverans, nätapotek etc ökar sitt annonserade digitalt.

 

Framåt

Jag anser att framtiden ser god ut och att vi inte riskerar att tappa varken fart eller intäkter på grund av den rådande situationen. Användandet av sociala medier har ökat och förväntas fortsätta öka. Naturligt vore att fler annonsörer minskar bokandet av exempelvis utomhusreklam och ökar sitt fokus på de digitala plattformarna, vår arena. Tourn är ett modernt och digitalt bolag som fokuserar på reklam via influencers, vilket enligt mig är framtiden, oavsett kris eller inte.

 

Tourn fortsätter att fokusera på tillväxt och lönsamhet för 2020.

 

//

Robin Stenman

VD, Tourn International AB (publ)

[email protected]

Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".

 

Certfied advisor Eminova Fondkommission AB

Biblioteksgatan 3

111 46 Stockholm

+46 (0)8 684 211 00

[email protected]

Read More