Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-03-13 21:50

Tourn ingår avtal om försäljning av HUBSO

Stockholm 2020-03-13

I relation till tidigare kommunicerat pressmeddelande 2020-03-04 har Tourn International AB (“Tourn”) idag ingått avtal om försäljning av sitt innehav i HUBSO AB (“HUBSO”) till Orgo Tech AB (publ) (“Orgo”). 
 

Köpeskillingen för Tourns andel uppgår till 36,6 MSEK. Köpeskilling kommer att erläggas via nyemitterade aktier i Orgo, pris per aktie i Orgo ska vara 1,20 kr per aktie.


Avtalet är villkorat av att Orgos aktieägare godkänner styrelsens förslag till beslut om förvärv på en extra bolagsstämma samt att Tourn International medges ett undantag från aktiemarknadsnämnden om skyldighet om budplikt.


Tourns ägarandel i Orgo efter genomförd försäljning av HUBSO kommer att uppgå till ca 42 %. 

 


//
VD, Robin Stenman 
Tourn International AB (publ) 
[email protected] 


Denna information är sådan information som TOURN International AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020. 


Tourn är ett techbolag med ursprung i Sverige vars aktier är noterade på Nasdaq First North. Enligt “Deloitte tech fast 500 (EMEA)” är Tourn är ett av Europas snabbast växande techbolag. Bolaget grundades 2010 men sedan 2014 utvecklar bolaget tech-produkter inom företrädesvis influencer marketing men även inom social tech och fintech. Tourn utvecklar techplattformar direkt i Tourn, genom dotterbolag eller joint ventures, vidare förvärvar Tourn teknologier och bolag. Tournkoncernen består idag av Tourn Agency, Nagato, Hubso, Gravel och Charge. Tourn sysselsätter för närvarande ca 40 personer.


Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".


Certfied advisor Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]
 

Read More