Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-03-04 22:55

Tourn ingår LOI om försäljning av HUBSO

Stockholm 2020-03-04

Tourn har idag ingått avsiktsförklaring (LOI) med Orgo Tech AB (publ) (“Orgo”), som är noterat på Spotlight Stock Market, om försäljning av innehavet i HUBSO AB (“HUBSO”). Köpeskillingen för Tourns andel uppgår till 36,6 MSEK. Köpeskilling kan erläggas via nyemitterade aktier och/eller revers, pris per aktie för nyemitterade aktier i Orgo ska vara 1,20 kr per aktie.

HUBSO står inför en spännande framtid och redovisade en tillväxt på över 250 % under 2019 jämfört med föregående år. HUBSOs omsättning uppgick till 16,5 MSEK under 2019 jämfört med 4,7 MSEK 2018. Försäljningen av HUBSO innebär större synlighet för bolaget och fler möjligheter till att expandera än snabbare, dels inom Sverige och Europa. 

HUBSO
HUBSO är en plattform för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter teknisk drift samtidigt som influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Försäljningen sker via HUBSOs plattformar. Exempel på webshoppar som HUBSO hanterar är http://bybianca.se , http://shop.sannealexandra.se , http://rebeccastella.com , http://alicebianca.se , http://rebeccaochvanessa.se 


I och med detta kommer sedvanlig dd-process inledas för skyndsam fortsatt process. Mer information gällande villkoren kommer att kommuniceras längre fram i förhandlingen.

VD, Robin Stenman

Tourn International AB (publ)

[email protected]

 

Denna information är sådan information som TOURN International AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020.

 

Tourn är ett  techbolag med ursprung i Sverige vars aktier är noterade på Nasdaq First North. Enligt “Deloitte tech fast 500 (EMEA)” är Tourn är ett av Europas snabbast växande techbolag. Bolaget grundades 2010 men sedan 2014 utvecklar bolaget tech-produkter inom företrädesvis influencer marketing men även inom social tech  och fintech. Tourn utvecklar tech-plattformar direkt i Tourn, genom dotterbolag eller joint ventures, vidare förvärvar Tourn teknologier och bolag. Tourn-koncernen består idag av Tourn Agency, Nagato, Hubso, Gravel och Charge. Tourn sysselsätter för närvarande ca 40 personer.

Read More