Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-02-25 12:30

Inför bokslutskommuniké

Under 2019 har bolaget valt att göra en bokföringsteknisk åtgärd vilket resulterar i att kvartal fyra får bära högre kostnader. Detta är en justering som kommer från tidigare år och resulterar i att bolaget kommer ha motsvarande 13 månaders kostnader mot 12 månaders intäkter. Ytterligare bokföringsteknisk åtgärd kommer att ske i Tourns dotterbolag i uppbokning av aktiverat arbete, där tidigare aktiverat arbete under året bokats bort helt under kvartal fyra.

Med det sagt kommer kostnaderna vara betydligt högre under kvartal fyra, bolaget kommer därför även att redovisa ett justerat resultat för att kunna visa hur den löpande verksamheten utvecklats under 2019.


//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
[email protected]

Read More