Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-02-21 12:40

Tourns dotterbolag HUBSO omsatte 7,3 MSEK under kvartal fyra 2019


Tourns dotterbolag HUBSO omsatte 7,3 MSEK (2,9 MSEK 2018) under kvartal fyra 2019 och 16,5 MSEK (4,7 MSEK 2018) på helåret, en ökning med 251 %. Vi är såklart väldigt nöjda med utvecklingen i Hubso och ser fortsatt positivt på utvecklingen i Hubso. 2020 har börjat starkt och bolaget har haft en högre omsättning än budgeterat och januari landar på 1,4 MSEK (60 KSEK 2019).

HUBSOs infrastruktur och plattform för varumärken och influencers har bevisat sin unicitet och kommer under kommande år växa i såväl Sverige som internationellt. Hubso planerar enligt tidigare en ny kapitalanskaffning för att möta bolagets tillväxt. Vidare information kommer.

http://hubso.se

//

Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)

[email protected]
 

Tourn är ett  techbolag med ursprung i Sverige vars aktier är noterade på Nasdaq First North. Enligt “Deloitte tech fast 500 (EMEA)” är Tourn är ett av Europas snabbast växande techbolag. Bolaget grundades 2010 men sedan 2014 utvecklar bolaget tech-produkter inom företrädesvis influencer marketing men även inom social tech  och fintech. Tourn utvecklar tech-plattformar direkt i Tourn, genom dotterbolag eller joint ventures, vidare förvärvar Tourn teknologier och bolag. Tourn-koncernen består idag av Tourn Agency, Nagato, Hubso, Gravel och Charge. Tourn sysselsätter för närvarande ca 40 personer.
 

Read More