Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-09-02 13:33

Månadsuppdatering Tourn - Juli (Förtydligande)

Stockholm 2019-09-02

I juli 2019 landade intäkterna på 5,1 msek (2,5 msek juli 2018). 

Samtliga delar i bolaget bidrar positivt till ökade intäkter i koncernen och vi ser positivt på tredje kvartalet där intäkterna förväntas öka ytterligare. 

Förtydligande text till intäktsökningen:
Orsak till de ökade intäkterna i jämförelse med föregående är däribland att de nya bolagen i Tourns koncern också bidragit till intäktsökning. Under första halvåret förvärvade bolaget en majoritetspost om 51% i bolaget Gravel Sweden AB, som bidrar med 500 TSEK under juli. HUBSO Tourns andra dotterbolag, bidrar med 600 TSEK i juli. Övriga intäkter kommer från Tourns huvudverksamhet Tourn Agency och Nagato som i sin tur också ökat sin försäljning i takt som föregående månader. Ökad försäljning i Tourn Agency och Nagato beror på att verksamheten vuxit.

Juli är vanligtvis en svag månad på grund utav att Tourns försäljning är säsongsstyrd, därför är vi nöjda med de ökade intäkterna under en månad som denna. Detta gör att kvartals tre stärks på intäktssidan.

Augusti och september är vanligtvis månader som är starkare försäljningsmässigt än juli, då allt fler annonsörer startar sina marknadsföringskampanjer under denna period, därför ser vi positivt på kommande månader under kvartalet, som historiskt sett brukar vara bättre än juli.
 

//
VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)
[email protected]


TOURN
Stureplan 2
111 45 Stockholm
[email protected]
ir.tourn.com

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019.

Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".
Certfied advisor Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]
 
 

Read More