Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-09-02 11:14

Månadsuppdatering Tourn - Juli

Stockholm 2019-09-02

I juli 2019 landade intäkterna på 5,1 msek (2,5 msek juli 2018). 

Samtliga delar i bolaget bidrar positivt till ökade intäkter i koncernen och vi ser väldigt positivt på tredje kvartalet där intäkterna förväntas öka ytterligare. 


//
VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)
[email protected]
TOURN

Stureplan 2
111 45 Stockholm
[email protected]
ir.tourn.com

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019.

Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".


Certfied advisor Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]

Read More