Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-08-23 12:47

Halvårsrapport ETT 2019

Översikt Koncernen          
  2019-04-01 2019-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-01-01 2018-12-31
Nettoomsättning 18 918 258 11 439 654 36 448 992 22 849 534 53 359 200
Resultat efter finansiella poster -2 330 668 -1 535 215 -1 893 005 -1 446 701 -12 602 066
Balansomslutning 28 316 151 30 651 682 28 316 151 30 651 682 26 141 322
Soliditet 34% 64% 34% 64% 33%
Resultat per aktie -0,31 -0,20 -0,21 -0,18 -1,48

Översikt Moderföretaget
         
  2019-04-01 2019-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-01-01 2018-12-31
Nettoomsättning 80 000 1 202 087 751 618 2 013 821 2 166 597
Resultat efter finansiella poster -1 947 248 -691 089 -2 598 544 -1 500 347 -4 157 330
Balansomslutning 15 642 051 20 241 628 15 642 051 20 241 628 17 844 677
Soliditet 86% 93% 86% 93% 90%
Resultat per aktie -0,23 -0,08 -0,31 -0,18 -0,50

 


Bifogad halvårsrapport.

 

 

 

//
VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)
[email protected]

TOURN
Stureplan 2
111 45 Stockholm
[email protected]
ir.tourn.com


Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019.


Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".

Certfied advisor Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]

Read More