Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-06-28 13:42

Statusuppdatering kring Tourns Youtube-plattform Nagato


Tourns Youtube-plattform Nagato fortsätter att växa enligt våra förväntningar. Nagato har idag en stark närvaro i Sydamerika och klassas som en av de större nätverken i den regionen.  Vi tror väldigt mycket på den sydamerikanska marknaden då vi ser en tydlig trend för ökat intresse av influencers och influencer marketing.

Tidigare i juni ingick vi ett samarbete med ett Engelskt youtube-nätverk, där vi siktar mot en mer internationell publik, främst engelsktalande och tysktalande youtubers. Samarbetet har inletts väl och redan under juni bidragit med annonsvisningar och intäkter.

Idag är vi i linje med förväntad tillväxt sett till annonsvisningar. När kvartal två är avslutad kommer vi att kommunicera en mer detaljerad redogörelse hur Nagato växer.
 
//
VD, Robin Stenman
TOURN International AB(publ)
 

Read More