Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-06-26 10:32

Månadsuppdatering Tourn - Maj

I maj 2019 landade intäkterna på 7 msek (4,5 msek maj 2018). Vi har fortsatt stark tillväxt på samtliga affärsområden som alla bidrar till intäktsökningen.


//Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
Robin(at)tourn.com

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019.

Read More