Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-06-26 08:30

Tourn International AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning i samband med listbyte till Nasdaq First North

Nasdaq Stockholm AB godkände den 25 juni 2019 Tourn International AB:s (publ) (“Tourn” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Bolaget har i anledning därav publicerat en bolagsbeskrivning på sin hemsida i enlighet med Nasdaq First Norths noteringskrav.

Bolagsbeskrivningen återfinns på Bolagets hemsida https://ir.tourn.com.
https://ir.tourn.com/img/Bolagsbeskrivning_Tourn_2019.pdf

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till information om Bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning.

För ytterligare information kontakta:

Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)

[email protected]

Read More