Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-06-25 13:55

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Tourn international AB:s (publ) ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North i Stockholm

Nasdaq Stockholm AB har meddelat Tourn International AB(publ) (”Tourn” eller ”Bolaget”) att Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolaget aktier på Nasdaq First North i Stockholm (”Nasdaq First North”) har blivit godkänd. I samråd med Spotlight Stock Market (”Spotlight”) har Bolaget beslutat att sista dag för handel på Spotlight är den 27 juni 2019. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 28 juni 2019. Aktieägare i Tourn kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Tourn har med anledning av listbytet upprättat en bolagsbeskrivning som kommer att publiceras på Bolagets hemsida två arbetsdagar innan första dag för handel på Nasdaq First North dvs. den 26 juni 2019. Bolagsbeskrivningen har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Tourns aktier handlas under kortnamnet TOURN.

I samband med listbytet har Delphi Advokatbyrå agerat Bolagets legala rådgivare. Eminova Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information kontakta:

Robin Stenman

VD Tourn International AB (publ)

[email protected]

Read More