Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-06-07 15:30

Byte av ordförande

På konstituerande styrelsemöte har Gustaf Kellner, tidigare ledamot, valts till styrelsens ordförande. Olle Söderberg, tidigare styrelseordförande, sitter kvar som ledamot.

//
Robin Stenman 
VD, Tourn International AB(publ)
robin(a)tourn.se

Read More