Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-05-27 10:59

Månadsuppdatering Tourn - April

I april 2019 landade intäkterna på 6.2 msek (5.1 msek april 2018).

Intäktsökningen beror på att samtliga delar inom bolaget har växt och bidragit. Intäktsökning har fortsatt även i maj och vi ser mycket positivt på kvartal två:s utfall.

//Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
Robin(at)tourn.se

Read More