Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-05-22 14:04

Flaggning

Tourn har meddelats att en av bolagets ägare; bolaget New Equity Venture International AB(publ), har förvärvat 519 480 aktier i Tourn, av bolaget AB B21 Invest.

Efter försäljningen har New Equity Venture International AB(publ) har gått från 307 646 aktier (3,71% av rösterna och kapital) till 827 126 aktier (9,96% av rösterna och kapital) och


AB B21 Invest har gått från 1 516 039 aktier (18,26% av rösterna och kapital) till 996 559 aktier (12% av rösterna och kapital).

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
robin(a)tourn.se

Read More