Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-05-09 14:13

Uppdatering kring tillväxt och målsättning i Nagato

Nagato har nått sitt mål i april, som tidigare kommunicerats.

Vi har en stark tillväxttakt och vår målsättning är nu att fortsätta växa i samma fart året ut. Vi kommer från och med nu uppdatera marknaden månadsvis om tillväxttakten i Nagato.


Strategin är att växa genom partners samt organiskt. Största delen av tillväxten är idag av partners, men vi ser en tydligen ökad trend av organiskt tillväxt. Det är ett tecken på att Nagato som varumärke blir allt mer känt och rekommenderat av youtubers emellan.

Under kvartal två kommer Nagato lansera en så kallad Referral-modul, som innebär att youtubers som är anslutna till Nagato belönas när rekommenderar Nagato till andra youtubers. 

//
VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)

Read More