Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-05-06 13:58

Tourns youtube-plattform Nagato uppnår sina mål

Tourns youtube-plattform Nagato har under mars uppnått över 360 miljoner visningar och därför klarat marsmålet om 350 miljoner visningar, visar preliminära siffror.

Nagato fortsätter att växa och vi ser inga möjliga hinder varför det skulle sluta växa, vi anser att vi fortfarande bara skrapar på ytan.

Idag består intäkterna främst från annonsvisningar genererade via Youtube. I arbetet med att få Nagato växa arbetar vi nu parallellt med att öka intäkterna även från andra intäktskällor. Under kvartal två kommer ett  flertal funktioner lanseras i Nagato för att öka intäkterna ytterligare däribland ett affiliatesystem som möjliggör att youtubers runt om i världen kan inleda affiliate samarbeten med massvis med företag direkt från Nagatos plattform, detta helt automatiskt.

Nagato kommer att kommunicera nya mål inom 2 veckor.


// VD, Tourn International 
Robin Stenman

Read More