Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-04-26 10:45

Tourns dotterbolag HUBSO slutför kapitalanskaffning

Som tidigare kommunicerat har Tourns Dotterbolag HUBSO AB beslutat om att genomföra en kapitalanskaffning.

Bolag har nu slutfört kapitalanskaffningen vilket inbringar bolaget 3 444 036 SEK till en bolagsvärdering om 35 MSEK (pre money). Bolaget inväntar nu registrering hos bolagsverket.

Hubso har idag skapat en infrastruktur och ett know-how för att kunna skapa och lansera lönsamma och lyckosamma varumärken för influencers. Idag har Hubso signerat flera av de största profilerna i Sverige och kapitalet möjliggör vidareutveckling av befintliga varumärken samt lansering av nya. - Josefine Abrahamsson, VD Hubso

Tourn investerade 200 000 SEK i emissionen och äger efter emissionen 70.10% av rösterna och 40.65% av kapitalet i HUBSO AB.

//
VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)

Read More