Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-04-11 09:38

Youtube-plattformen Nagato har vuxit i mars

Tourns youtube-plattform Nagato har under mars uppnått över 320 miljoner visningar i sitt nätverk och växer därför linje mot målet om att nå 350 miljoner visningar i april 2019. Tillsammans med visningarna stiger även intäkterna för Nagato, främst i länder i Norden samt England, Tyskland och Spanien där intäkt per visning är betydligt högre än vad de är i Sydamerika där Nagato är som störst idag.

//Robin Stenman VD
Tourn International AB(publ)

Read More