Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-03-29 09:01

Tourn utvecklar organisationen för expansion

Tourns plattform Nagato har under senaste månaderna växt snabbare än planerat och för att möta bolagets tillväxt och efterfrågan från Youtubers har bolaget inlett samarbete med externa utvecklare runt om i världen. Målet är att skapa ett nytt externt internationellt utvecklar-team för att ytterligare snabba på utvecklingen. Detta ger oss möjligheten att skala upp utvecklingen avsevärt samtidigt som vi kan hålla i utvecklingskostnaderna.

Bakgrund Nagato: 

Nagato lanserades som Youtube-plattform i november 2017, då med visionen att bygga den snabbast växande Youtube-plattformen i Sverige. I april 2018 hade bolaget 9 miljoner visningar och i februari 2019 uppnåddes 270 miljoner visningar. Nu har målet gått från att vara snabbast i Sverige till att ta en betydande marknadsandel i världen.   

//

Robin Stenman

 VD, Tourn International

Read More