Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-03-25 11:46

Månadsrapport Tourn - Februari

I februari 2019 landade intäkterna på 5,4 msek (4,5 msek februari 2018).

Kvartal Ett har inletts starkt och vi ser en tydlig trend där influencer marketing fortsätter att växa. Vi har nu gått igenom historiskt sett två svaga månader, men samtidigt lyckats hålla en bra tillväxt.

Nagato fortsätter att fokusera på tillväxt och utveckla de partners som jobbar med Nagato utomlands. Sydamerika står idag för största delen av intäkterna från Nagato, men börjar successivt öka i de europeiska länderna vi jobbar mot nu; Tyskland och England.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2019.

Read More