Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-03-15 11:22

Youtube-plattformen Nagato fortsätter att växa

Tourns youtube-plattform Nagato har under februari uppnått över 270 miljoner visningar i sitt nätverk och växer därför linje mot målet om att nå 350 miljoner visningar i april 2019. Tillväxten har främst skett i Spanien och länder i Sydamerika.

 //Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Read More