Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-02-22 10:58

Månadsuppdatering Tourn - Januari

I januari 2019 landade intäkterna på 4,8 msek (3 msek januari 2018). Året inleder starkt. Bolaget har gjort stora förändringar under 2018 som ska ge effekt under 2019. Intäkterna kommer således från samtliga affärsområden som alla visar en positiv tillväxt.

//Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
Robin(at)tourn.se

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.

Read More