Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-05-07 13:56

Tourn International ingår samarbetsavtal med Sturegallerian AB

Tourn har per den 7 maj 2015 ingått avtal med Sturegallerian där Tourn tar över utvecklingen av webbplattformen och hanteringen av Sturegallerians sociala medier. Sturegallerian har som mål, med hjälp av Tourn, att öka sin närvaro i sociala medier där Tourn blir Sturegallerians helhetsleverantör.

Samarbetsavtalet genererar månatliga intäkter för Tourn samt fyller sitt värde som referenskund.

Avtalet löper ett år i taget.

VD Kommentar
Behovet av att synas i sociala medier och anpassa sig till den ständigt förändrande marknaden ökar. Sturegallerian som är en av Stockholms främsta gallerior ligger i framkant och ingår nu avtal med Tourn för att hänga med i trenden. Jag ser mycket positivt på samarbetet och tror att vi kommer att åstadkomma bra resultat tillsammans.

// Robin Stenman

Read More