Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-07-06 10:55

Månadsrapport - Tourn

Under juni har verksamheten haft intäkter om 605 TSEK och kostnader om  575 TSEK, inklusive avskrivningar.

Intäkter
Under juni hade vi intäkter om 605 TSEK vilket är en ökning i jämförelse med föregående månad som landade på 415 TSEK. De totala kostnaderna har ökat och kommer att öka i takt med intäkterna, då provision betalas ut till profiler. Verksamhetens fasta kostnader har legat relativt stilla men förväntas minska i juli och augusti.

Rapport
I juli går de flesta av våra kunder på semester och vi kommer därför att rapportera för juli och augusti samtidigt. Nästa månadsrapport sker alltså första veckorna i september.

Prognos
Under juli förväntas intäkterna gå ner på grund av ledighet. I augusti och september siktar vi på att öka intäkterna ytterligare och mycket av arbetet i juni har varit förberedelser och införsäljning inför augusti och september.

// Robin Stenman

Read More