Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-09-10 09:07

Månadsrapport - Tourn

Ersätter det tidigare publicerade pressmeddelandet 2015-09-10 kl.09:54, där texten i pressmeddelandet avsåg tidigare publicerat pressmeddelande 2015-08-26 kl.09:59

Under Augusti har verksamheten haft intäkter om 900 TSEK och kostnader om 450 TSEK, inklusive avskrivningar.

I Augusti kom våra företagskunder samt influerare tillbaka efter en inaktiv Juli. Som tidigare kommunicerat valde vi att inte rapportera Juli månad och istället rapportera den tillsammans med Augusti. Juli hade intäkter om 100 TSEK. I Augusti återvände vi och våra kunder till verksamheten och vi nådde intäkter om 900 TSEK som är en ökning med 50% i jämförelse med Juni månad. Vi ser nu mycket positivt på september och inleder månaden bra.

För att nå vårat mål om omsättning 10 MSEK på helåret ligger vi enligt plan som kräver en konstant ökning månad för månad. Vi kommer att fortsätta rapportera månadsvis för att aktieägarna ska få en tydlig insyn i bolagets tillväxt och väg mot utsatt mål.

Bra och dåliga månader i marknaden
Vi beräknar att Juli och Januari är månader som varje år kommer att vara sämre än andra, då influerare och företag är mycket inaktiva under just de perioderna.  Extra bra månader är November, December och Maj.

Mediebyråer
Under Augusti har mediebyråerna börjat få upp ögonen för Tourn och lagt kampanjer hos oss. Vår orderingång består till väldigt liten del från mediebyråer idag och vi vet att vi har mycket att hämta därifrån.

Tracking
Vår plattform utvecklas konstant då vi anpassar oss efter marknaden och våra kunders behov. Näst ut är vår unika tracking som möjliggör detaljerad information om besökare/läsare vid varje genomfört redaktionellt inlägg. Företag har idag bedömt influeraren på hela deras plattform per månad och gjort en uppskattning på möjlig räckbarhet därifrån. Med vår tracking mäter vi inte hela deras plattform utan går in och mäter just det betalda redaktionella inlägget och dess räckvidd. På så sätt kan vi leverera en mycket mer användbar rapport och hjälper företagen att optimera sina kampanjer för bästa möjliga resultat. Denna tracking erbjuds idag endast för större kunder och mediebyråer men kommer framöver även lanseras för alla företag.

*Influerare = profiler på bloggar, instagram, youtube, med fler

// Robin Stenman

Taggar:

Read More