Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-10-12 12:01

Månadsrapport

Under September har verksamheten haft intäkter om 1070 TSEK och kostnader om 840 TSEK, inklusive avskrivningar.

September har varit en bra månad för bolaget. Trots ökade intäkter känner vi att vi endast skrapar på ytan och har mycket fler marknadsandelar att ta. Vi väljer därför att hålla kvar om vårt mål att omsätta 10 MSEK för helåret och kommer att fortsätta rapportera månad för månad. På grund av förtida avslutade samarbete med en underkonsult, har en kostnad av engångskaraktär uppstått om 114 TSEK under september månad.

TCD – Tourn Content Discovery
I September lanserade vi en beta-version av TCD, som är en plattform för rekommendationer av artiklar/blogginlägg. Vi arbetar idag med vidareutveckling av TCD samt implementation i så många plattformar som möjligt. Idag genererar TCD ca 12 000 000 visningar per månad.

// Robin Stenman

Taggar:

Read More