Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-10-23 08:41

Kvartalsrapport tre 2015

Finansiell översikt kvartal tre 2015
Totala intäkter uppgick till 2 082 (297) TSEK                                   

Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 239 (-13) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 172 (-138) TSEK
Periodens resultat uppgick till 186 (-138) TSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,03)

Finansiell översikt januari-september 2015
Totala intäkter uppgick till 3 635 (576) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -583 (-272) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -836 (-644) TSEK
Periodens resultat uppgick till -794 (-644) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,12)

VD kommentar          

Kvartal tre 2015 var ett viktigt kvartal för Tourn som vände sina siffror och växlade upp på intäktssidan. Trots att juli var vår mest inaktiva månad, lyfts kvartalet av ett starkt augusti och september. Integrationen av Tourn i Blogg.se gick live, vilket innebär att räckvidden för vår automatiserade tjänst gör oss till störst i Sverige och vi ligger långt framför våra konkurrenter.

Flera kända har per idag profiler har knutit sig till vårt nätverk och vi har idag ett starkt namn på marknaden som folk känner till.

Tourn har sedan juni lagt om sin fokusering mot försäljning, något som tydligt speglas i kvartal tre men kommer vara ännu mer tydligt i kvartal fyra. Kvartal tre har till stor del präglats av strukturering av vår försäljningsorganisation och förhandling om samarbeten som ska öka bolaget intäkter. Vår försäljningsorganisation har börjat ta form och kommer visa resultat under kvartal fyra.

Tourn Content Discovery

Under kvartal tre lanserade vi vår beta-version av Tourn Countent Discovery (plattform för rekommendationer av artiklar/blogginlägg). Under den pågående beta-perioden kommer vi utvärdera och förbättra plattformen för att möta kundernas behov, vi förväntas lansera en slutlig version under kvartal fyra.Vi har under oktober ett flertal företag som använder tjänsten, däribland mediebyråer.

Rörlig bild

Allt fler TV-tittare flyttar till webben, vilket också gör att reklamköparna följer med. Tourn kommer under kvartal fyra presentera sin nya satsning för reklam i rörlig bild.

Organisationen

Bolaget växer snabbt och vi blir allt fler som jobbar på Tourn. Idag består vi av 16 medarbetare som gör resan möjlig och allt fler söker sig till Tourn som står i centrum i en spännande och växande bransch.

Internationell expansion

Tourn kommer att lanseras internationellt på två sätt. I första hand kommer Tourn lansera en ny internationell startsida, som kommer vara nåbar för alla länder vi ansluter oss till. Tourn kommer också lanseras internationellt genom samarbeten och integrationer av vårt system likt det som

gjordes med blogg.se. Vilka länder som är först ut kommer att kommuniceras under kvartal fyra.

Finansiellt
Juli månads resultat var negativt, enligt beräknat, på grund av inaktivitet i branschen. Under augusti omsatte vi 900 TSEK och i september omsatte vi 1070 TSEK, vars båda månader hade positiva resultat. Kvartalet slutar på därför på ett rörelseresultat (EBITDA) om 239 TSEK. Under kvartal fyra förväntar vi oss inga dåliga månader.

Robin Stennan

VD, Tourn International


Finansiell översikt kvartal tre 2015
Totala intäkter uppgick till 2 082 (297) TSEK                                   

Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 239 (-13) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 172 (-138) TSEK
Periodens resultat uppgick till 186 (-138) TSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,03)


Finansiell översikt januari-september 2015

Totala intäkter uppgick till 3 635 (576) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -583 (-272) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -836 (-644) TSEK
Periodens resultat uppgick till -794 (-644) TSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,12)

Antalet aktier
Bolaget har per 2015-09-30, 6 620 000 stycken aktier.


Kommande rapporter
Bokslutskommuniké 2015 - 12 februari 2016

Insynspersoner
Robin Stenman                   VD, styrelseledamot

Björn Mannerqvist              Styrelseledamot
Olle Söderberg                   Styrelseordförande
Marianne Östlund               Styrelseledamot

Taggar:

Read More