Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-11-03 16:11

Rättelse av kvartalsrapport tre - Tourn International AB

2015-11-03 Stockholm

Det har uppstått ett tryckfel på sida 6 i kvartalsrapport tre i koncernens balansräkning. Under ”Summa eget kapital och skulder” stod det 5 740 263, men ska rätteligen stå 5 941 790. Anledningen till differensen beror på att avsättningar inte räknades med.

En ny rättad kvartalsrapport lämnas härmed, se bifogad fil.

//Robin Stenman
Tourn International AB (publ)
[email protected]
Tourn.se

Read More