Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-11-10 14:13

Månadsrapport - Tourn

Under oktober har verksamheten haft intäkter om 1 180 TSEK och kostnader om 920 TSEK, inklusive avskrivningar.

Oktober har präglats av nya samarbeten och bokningar inför november och december. Vi kommer under kvartal fyra öka våra kostnader i form av satsning av vår säljorganisation, detta ska resultera i ökad omsättning främst i november och december.

Internationell expansion
Vi närmar oss nu vårt första steg utanför Sverige, och förväntas lansera delar av våra plattformar utomlands i december 2015. Mer information om den internationella expansionen kommer i ett separat pressmeddelande inom 2 veckor.

Youtube
Youtube blir allt viktigare i sociala medier och mycket av rörlig reklam flyttas från vanlig TV till Youtube. Med Tourns alla profiler når vi även många Youtube:are, och vi har idag börjat göra rörlig reklam via plattformen. Denna modell kommer vi att vidareutveckla för att mediebyråer och företag som köper rörlig reklam idag, enkelt ska kunna göra det via Tourn. Detta innebär att vi kommer börja konkurrera mot MCN-nätverken Splay och United Screens. Vår fördel gentemot MCN-nätverken är att vi idag jobbar med fler profiler.

// Robin Stenman

Taggar:

Read More