Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-11-27 14:35

Internationell expansion

Som tidigare kommunicerat tar vi våra första steg utanför Sveriges gränser i december. Till en början kliver vi in i Norge. Vi har beslutat att kommande utlandsexpansioner ska lanseras via samarbeten med redan etablerade företag i varje land. Lanseringarna av våra plattformar kommer att ske gradvis.

Plattformarnas tekniska drift och samtliga transaktioner kommer att skötas av Tourn. De etablerade samarbetspartnerna i varje land kommer att ansvara för försäljning och att stärka Tourns räckvidd i det specifika landet. Varje partner får uppsatta mål som måste hållas för att partnern ska få fortsatt rätt att sälja på plattformen. Tourn tar därför inte någon större kostnad, risk eller arbetsbörda när vi kliver in i ett nytt land, och kan därför gå in i fler länder snabbare.

Idag för vi diskussioner med möjliga expansionspartners i Danmark, Finland, USA, England och Tyskland där det kan bli aktuellt att lansera mot dessa marknader under första halvåret 2016.

// Robin Stenman

Read More