Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-01-18 07:57

Månadsrapport och positivt resultat för helåret 2015

Under december har verksamheten haft intäkter om 830 TSEK och kostnader om 804 TSEK, inklusive avskrivningar.

Vi kan i och med detta pressmeddelande meddela att bolaget har vänt sitt resultat till positivt på helåret. Första halvåret bestod näst intill uteslutande av utveckling och strukturering av bolaget och vi drog därför på oss kostnader. Första halvåret nådde vi ett EBIT resultat på ca -1 MSEK, vilket vi nu har vänt. December landar på ett positivt resultat, vi hade dock siktat på högre siffror. December 2015 var överlag en sämre månad i vår bransch då många kunder gick tidigt på semester. Att avsluta 2015 med svarta siffror och blicka in mot 2016 känns otroligt roligt och spännande.

När vi satte våra mål för 2015 hade vi ingen historik att se tillbaka på. Nu har vi kunskap och insikt i branschen och vet vad vi går för. Vi kommer däremot inte att sätta nya intäktsmål för 2016, utan vi kommer istället utveckla våra månadsrapporter till mer detaljerade.

// Robin Stenman

Read More