Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-02-11 12:56

Månadsrapport januari 2016

2016-02-11 Stockholm

2015 har varit ett lärorikt år för oss och vi känner att vi nu har hittat vår form. Vi har identifierat områden vi är bra på samt områden vi vill bli bättre på. Denna lärdom tar vi med oss in i 2016.

Januari är som tidigare nämnt en sämre månad omsättningsmässigt. Eftersom slutkund konsumerar ytterst lite under januari väljer många företag att avvakta med sin marknadsföring. Vår omsättning för januari månad landar på cirka 200 TSEK, vilket var enligt våra förväntningar.

Januari har däremot varit en väldigt bra månad för oss om man ser till orderingångar och nya kunder. Sett från årsskiftet till och med första veckan i februari har vi slagit rekord i orderingångar där februari inleddes med vår starkaste vecka någonsin. Flera kunder har lagt upp längre och större kampanjer som löper över flera månader. Flertalet kunder i januari har lagt upp återkommande kampanjer från februari ända fram till sommaren. Redan i februari och mars förväntar vi oss kunna visa en snabb uppväxling i intäkter.

Mediebyråer
Mediebyråer är väldigt viktiga kunder för Tourn då de besitter en stor del av marknadsföringspengarna i Sverige. Eftersom vi kom igång med försäljningen i juni 2015 innebar det att vi inte var med mediebyråernas budgetar och planering. Redan första veckan i januari 2016 har vi tagits med i planeringen för flertalet byråer. Vi kommer i varje månadsrapport rapportera hur arbetet mot mediebyråerna går.

Plattform
Vår plattform är under konstant utveckling och vi anpassar oss mot kundernas efterfrågan. I nuläget lägger vi mycket av vår fokus på utveckling av spårning och kvalitetsgranskning av trafik, som vi anser är en bristvara i vår bransch idag.

Tourn Content Discovery
Tourn Content Discovery förväntas gå ur beta-stadiet inom Q1 2016 och genererar idag ca 700 000 unika visningar per vecka. Vi har flera företag med oss i beta-stadiet som vi tillsammans utvärderar och förbättrar plattformen med.

Månadsrapport
Månadsrapporterna kommer fortsättningsvis att innehålla information kring arbetet av våra plattformar, internationella lanseringar, samt uppdateringar om vår räckvidd och omsättning. Vi kommer redovisa kostnader kvartalsvis.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)
[email protected]

Read More